Publications

Glykemische controle met basale insuline in vergelijking met DPP-4-remmers

Achtergrond: Glykemische controle is belangrijk voor de preventie van micro- en macrovasculaire complicaties. De effectiviteit van dipeptidylpeptidase- 4-remmers (DPP-4-remmers) en basale insuline op glykemische controle is onderzocht in gerandomiserde trials. Echter, het effect in de dagelijkse praktijk is vooralsnog onduidelijk.

Share this article