Nieuw instrument biedt inzicht in gebruik en uitkomsten van dure geneesmiddelen in ziekenhuizen

Het PHARMO Instituut en X-IS hebben de handen ineengeslagen om het gebruik en de uitkomsten van kostbare medicatie voor ziekenhuizen meer inzichtelijk te maken. Zij hebben een instrument ontwikkeld voor ziekenhuisdirecties, managers en zorgverleners dat in combinatie met DICA registraties meer inzicht geeft in het gebruik en de uitkomsten van nieuwe, dure geneesmiddelen. Dit inzicht is voor ziekenhuizen van groot belang om meer grip te krijgen op het beleid en de bekostiging van deze, veelal levensreddende, geneesmiddelen.

Dure medicatie grote kostenpost voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met zeer hoge kosten van dure geneesmiddelen. Sinds 2012 zijn deze kosten in Nederland met 45% toegenomen tot 1.2 miljard euro in 2015. De verwachting is dat de kosten van deze geneesmiddelen in de periode 2016-2020 verder zullen stijgen gezien de komst van nieuwe geneesmiddelen. Het vinden van een goede balans tussen effectieve inzet van deze geneesmiddelen en het beschikbare (ziekenhuis)budget geldt als een van de grootste uitdagingen. Daarvoor is inzicht in het gebruik, de uitkomsten, kostenbeslag binnen het ziekenhuis en vergelijking met andere ziekenhuizen noodzakelijk voor een adequate patiëntenzorg.

Grip op gebruik en uitkomsten van medicatie

Met de farmaco-epidemiologische expertise van het PHARMO Instituut en de wetenschappelijke onderbouwing van de DICA registraties heeft X-IS een systeem ontwikkeld, X-IS Rx, dat inzicht geeft in het gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen. X-IS Rx is een unieke samenvoeging van verschillende expertisegebieden, registraties en ICT technologie. Het samenvoegen van gegevens uit kwaliteitsregistraties, geneesmiddelengegevens en financiële gegevens betekent dat zowel bestuurder, medisch specialist en ziekenhuisapotheker geïntegreerd inzicht krijgen over de inzet en uitkomsten van dure geneesmiddelen binnen en tussen ziekenhuizen.

Om de privacy en security van data te bewaken zijn Medical Research Data Management (MRDM) en Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON) als databewerkers bij dit instrument betrokken.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Jan van der Eijk, directeur X-IS, (06 14 66 84 17, j.vandereijk@x-is.eu)

Heleen van Engeland, PHARMO Instituut, (06 52 37 74 52, heleen.van.engeland@pharmo.nl)